بنا به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی آبادان نخستین جلسات گروه های تخصصی با هدف بهبود عملکرد فعالان حوزه مهندسی در شهرستان آبادان برگزار گردید در روزهای آتی به صورت تخصصی فعالیات های هر کمیته رو در صفحه اختصاصی خود می توانید دنبال کنید

معمار برتر

معرفی معمار برتر

در این قسمت ما به معرفی برخی از برترین مهندسین شهر خواهیم پرداخت

دسترسی سریع

مهندسین برتر

مهندس برتر

در این قسمت ما به معرفی برترین مهندسین شهر خواهیم پرداخت