قابل توجه قبول شدگان آزمون اجرا و مهندسین دارای صلاحیت اجرا در پروانه اشتغال به کار مهندسی:نظر به ابلاغیه سازمان نظام مهندسی استان خوزستان و تصویب سازمان راه و شهرسازی این استان، مبنی بر اجباری شدن به کار گیری دارندگان پروانه سازندگان مسکن (مجریان ذیصلاح) در ساختمان های در دست […]

محمد رضا صالحی مدیر سازمان نظام مهندسی خوزستان، دفتر نمایندگی آبادان در پیامی، پنجم اسفند سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس را تبریک گفت. متن پیام مدیر دفتر نمایندگی آبادان به شرح زیر است: پنجم اسفند سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی فرصت مغتنمی است که با تکریم جایگاه […]

عصر دیروز، سه شنبه مورخ 1400/12/03، اولین جلسه مجریان ذیصلاح عضو نظام مهندسی خوزستان ، دفتر نمایندگی آبادان در محل ساختمان این دفتر نمایندگی برگزار شد. در این جلسه که با حضور مهندسین دارای پروانه سازندگان مسکن عضو نظام مهندسی آبادان برگزار شده بود مجریان ذیصلاح این دفتر نمایندگی در […]

قابل توجه کلیه مهندسین ناظر و دفاتر طراحی: از روز شنبه مورخ هفتم اسفند ماه جاری هر گونه مهر و امضاء نقشه های ساختمانی و برگ تعهد نظارت در دفاتر طراحی اکیدا ممنوع بوده و نقشه ها می بایست در محل نظام مهندسی به امضاء ناظرين مربوطه برسد ، لذا […]

معمار برتر

معرفی معمار برتر

در این قسمت ما به معرفی برخی از برترین مهندسین شهر خواهیم پرداخت

دسترسی سریع

مهندسین برتر

مهندس برتر

در این قسمت ما به معرفی برترین مهندسین شهر خواهیم پرداخت