به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی استان خوزستان، دفتر نمایندگی آبادان یکشنبه مورخ 9 بهمن 1401 کارگاه آموزش تهیه و ترسیم نقشه های اجرایی سازه با مصالح بنایی در محل دفتر نمایندگی آبادان برگزار گردید. این کارگاه آموزشی با حضور مهندس بختیاری پور مسئول گروه کنترل نقشه و اعضای […]

به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان خوزستان، دفتر نمایندگی آبادان در روز سه شنبه مورخ 13 دی 1401 مراسم تجلیل از قبول شدگان آزمون ورود به حرفه مهندسان سال 1401 در این دفتر نمایندگی برگزار گردید. در ابتدای این مراسم مهندس کهن زاده سرپرست دفتر نمایندگی آبادان پس از […]

با استناد به مقررات ملی ساختمان، مسئولیت تعیین تعداد سری نمونه گیری از عملیات بتن ریزی برعهده مهندس ناظر سازه می باشد، لذا ناظرین سازه موظف اند پس از بررسی نقشه های تایید شده سازه و انجام محاسبه احجام بتن ریزی فونداسیون، اسکلت و سقف، تعداد سری نمونه گیری از […]

صبح روز سه شنبه ١۴٠١/٠۶/٠٨ تعدادی از ساختمان های نا ایمن شهرستان آبادان توسط هیاتی متشکل از کارشناسان ماده ۳۵ وزارت راه و شهرسازی و کمیته کنترل و نظارت سازمان نظام مهندسی خوزستان مورد بازدید و پایش قرار گرفتند.در این بازدید که با همراهی مهندس کهن زاده، سرپرست نظام مهندسی […]

جلسه مشترک مجریان ذیصلاح دفاتر نمایندگی آبادان و خرمشهر با حضور مدیران این دفاتر نمایندگی ومهندس کمایی مسئول امور مجریان ذیصلاح سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان و اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان مسکن این استان، در ساختمان دفتر نمایندگی آبادان برگزار شد. در راستای اجرایی نمودن بند ۱۳ تفاهم […]

محمدرضا صالحی، مدیر سازمان نظام مهندسی خوزستان، دفتر نمایندگی آبادان در پیامی سال نو را به مهندسین عضو دفاتر نمایندگی آبادان و خرمشهر تبریک گفت. متن پیام مدیر دفتر نمایندگی آبادان به شرح زیر است: برگ درختان سبز در نظر هوشیار ……..هر ورقش دفتری ست معرفت کردگاروقت بهار است خیز […]

صبح دیروز، دوشنبه مورخ 1400/12/16 جلسه هماهنگی مجریان ذیصلاح آبادان و هیات مدیره انجمن سازندگان مسکن استان خوزستان با حضور مهندس محمد رضا صالحی مدیر دفتر نمایندگی آبادان ، مهندس کمایی مدیر امور مجریان ذیصلاح سازمان نظام مهندسی خوزستان و اعضای هیات مدیره انجمن صنفی سازندگان مسکن استان خوزستان در […]

معمار برتر

معرفی معمار برتر

در این قسمت ما به معرفی برخی از برترین مهندسین شهر خواهیم پرداخت

دسترسی سریع

مهندسین برتر

مهندس برتر

در این قسمت ما به معرفی برترین مهندسین شهر خواهیم پرداخت