نظر سنجی انتخاب مدیر دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی استان خوزستان بصورت همزمان در آبادان و چهارده شهرستان دیگر استان خوزستان برگزار شد. در این نظرسنجی که از ساعت 8:00 لغایت 20:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/10/22 بصورت مجازی از طریق کارتابل مهندسی اعضا برگزار شده بود، مهندسین عضو دفاتر نمایندگی […]

معمار برتر

معرفی معمار برتر

در این قسمت ما به معرفی برخی از برترین مهندسین شهر خواهیم پرداخت

دسترسی سریع

مهندسین برتر

مهندس برتر

در این قسمت ما به معرفی برترین مهندسین شهر خواهیم پرداخت