محمدرضا صالحی، مدیر سازمان نظام مهندسی خوزستان، دفتر نمایندگی آبادان در پیامی سال نو را به مهندسین عضو دفاتر نمایندگی آبادان و خرمشهر تبریک گفت. متن پیام مدیر دفتر نمایندگی آبادان به شرح زیر است: برگ درختان سبز در نظر هوشیار ……..هر ورقش دفتری ست معرفت کردگاروقت بهار است خیز […]

صبح دیروز، دوشنبه مورخ 1400/12/16 جلسه هماهنگی مجریان ذیصلاح آبادان و هیات مدیره انجمن سازندگان مسکن استان خوزستان با حضور مهندس محمد رضا صالحی مدیر دفتر نمایندگی آبادان ، مهندس کمایی مدیر امور مجریان ذیصلاح سازمان نظام مهندسی خوزستان و اعضای هیات مدیره انجمن صنفی سازندگان مسکن استان خوزستان در […]

معمار برتر

معرفی معمار برتر

در این قسمت ما به معرفی برخی از برترین مهندسین شهر خواهیم پرداخت

دسترسی سریع

مهندسین برتر

مهندس برتر

در این قسمت ما به معرفی برترین مهندسین شهر خواهیم پرداخت