کمیته تخصصی عمران

در این بخش به معرفی کمیته تخصصی عمران و تصمیمات و گزارش جلسات خواهیم پرداخت

پیروز بختیاری پور
مسئول کمیته تخصصی عمران
09163135926
هادی مجیری
دبیر کمیته تخصصی عمران
09161314147
مازیار تقی خواجه
عضو کمیته تخصصی عمران
09367340504
مجتبی شهابی
عضو کمیته تخصصی عمران
09106316653
زهرا محمدرضایی
عضو کمیته تخصصی عمران
09355519671
محمد رضا قنبر دزفولی
عضو کمیته تخصصی عمران
09138132843
بهرام شعبانی
عضو کمیته تخصصی عمران
09169387160

کمیته فنی گاز

معمار برتر

معرفی معمار برتر

در این قسمت ما به معرفی برخی از برترین مهندسین شهر خواهیم پرداخت

دسترسی سریع

مهندسین برتر

مهندس برتر

در این قسمت ما به معرفی برترین مهندسین شهر خواهیم پرداخت